เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขจีนแบบสุ่ม

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีนจากช่วงตัวเลข

สร้างแผ่นบิงโกจากช่วงตัวเลขภาษาจีน เช่น ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 หรือแม้แต่ระหว่าง 10,000 ถึง 1 ล้าน! คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาจีนแบบสุ่ม การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการกำหนดตัวเลข คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

สร้างแผ่นบิงโกจากช่วงตัวเลขภาษาจีน เช่น ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 หรือแม้แต่ระหว่าง 10,000 ถึง 1 ล้าน! คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาจีนแบบสุ่ม การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการกำหนดตัวเลข คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

Other pages and resources

You may also be interested in: