ค้นหาธงเป็นภาษาจีนด้วยอิโมจิ

หากคุณกำลังหายชื่อประเทศหรือธงในภาษาจีน เพียงใส่อิโมจิและเราจะบอกคุณว่าชื่อภาษาจีนและพินอินของธงนั้นืคออะไร คุณจะเห็นทั้งภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

คุณกรอก:

 

🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹

และคุณก็จะได้ทราบว่าธงเหล่านี้เป็นของประเทศอะไร

 

หากคุณกำลังหายชื่อประเทศหรือธงในภาษาจีน เพียงใส่อิโมจิและเราจะบอกคุณว่าชื่อภาษาจีนและพินอินของธงนั้นืคออะไร คุณจะเห็นทั้งภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

คุณกรอก:

 

🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹

และคุณก็จะได้ทราบว่าธงเหล่านี้เป็นของประเทศอะไร

 

Other pages and resources

You may also be interested in: