เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขจีน

 
ที่ยังต้องใส่ 9

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกที่มีตัวเลขจีน

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีนด้วยตัวเลขที่คุณใส่ลงไป คุณสามารถกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำและยังสามารถกรอกตัวเลขได้ถึง 8 หลัก คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาจีน การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องกาให้สุ่มตัวเลข คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

 

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีนด้วยตัวเลขที่คุณใส่ลงไป คุณสามารถกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำและยังสามารถกรอกตัวเลขได้ถึง 8 หลัก คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาจีน การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องกาให้สุ่มตัวเลข คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

 

Other pages and resources

You may also be interested in: