วิธีการเปลี่ยนลำดับคำในประโยคภาษาจีน

เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนลำดับประโยคภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้อง ใส่ข้อความที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกฟอนต์และขนาด หากคุณต้องการใส่หัวข้อแบบฝึกหัดก็สามารถใส่ได้ และคุณยังสามารถลบเครื่องหมายลูกน้ำหรือเครื่องหมายคำพูดหากคุณต้องการทำให้หาคำตอบที่ถูกต้องได้ยากขึ้น เครื่องมือนี้จะสร้างแบบฝึกหัดภาษาจีนที่พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งานและยังมีตัวเลือกให้พิมพ์ออกมาพร้อมเฉลยและคุณสามารถเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยได้ด้วย

 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.