การแปลงข้อความภาษาจีน TXT

Chosen File:

อัปโหลดไฟล์ TXT และเครื่องมือนี้จะแปลงข้อความจากภาษาจีนตัวย่อเป็นตัวเต็มหรือจากตัวเต็มเป็นตัวย่อ จากนั้นคุณเพียงต้องคัดลอกและวางกลับไปในไฟล์ txt ของคุณเพื่อบันทึก และคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ซับไตเติล (SRT) ได้ที่นี่

อัปโหลดไฟล์ TXT และเครื่องมือนี้จะแปลงข้อความจากภาษาจีนตัวย่อเป็นตัวเต็มหรือจากตัวเต็มเป็นตัวย่อ จากนั้นคุณเพียงต้องคัดลอกและวางกลับไปในไฟล์ txt ของคุณเพื่อบันทึก และคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ซับไตเติล (SRT) ได้ที่นี่

Other pages and resources