สร้างม้วนกระดาษสำหรับตรุษจีน

ข้อความจากบนลงล่าง
ข้อความจากซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย
ข้อความจากบนลงล่าง

วิธีการสร้างป้ายตรุษจีน

ป้ายชุนเหลียน 春联 (ceon1 lyun4) หรือป้ายตรุษจีนเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนมักจะติดไว้ที่บ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติแล้วป้ายนี้จะเป็นกระดาษสีแดงและเขียนด้วยมือ เครื่องมือนี้ให้คุณสามารถสร้างป้ายตรุษจีนของตัวเองได้! โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter ฯลฯ 

 

ป้ายชุนเหลียน 春联 (ceon1 lyun4) หรือป้ายตรุษจีนเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนมักจะติดไว้ที่บ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติแล้วป้ายนี้จะเป็นกระดาษสีแดงและเขียนด้วยมือ เครื่องมือนี้ให้คุณสามารถสร้างป้ายตรุษจีนของตัวเองได้! โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter ฯลฯ 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: