เครื่องมือภาษาจีนแบบย่อนี้ใช้อย่างไร?
เครื่องมือภาษาจีนนี้ช่วยแปลงภาษาจีนจากภาษาจีนแบบเต็มเป็นแบบย่อหรือแบบย่อเป็นแบบเต็ม เครื่องมือนี้สามารถแปลงข้อความภาษาจีนจำนวนมากในคราวเดียวและจะคงการเว้นวรรคแบบเดิมไว้ หากคุณต้องการทำให้กล่องใหญ่ขึ้นโปรดดึงที่มุม โดยทั่วไปแล้วภาษาจีนแบบย่อใช้ในจีน(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และภาษาจีนแบบเต็มจะใช้ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและในไต้หวันและฮ่องกง

วิธีใช้งานเครื่องมือนี้ทีละขั้นตอน:

1. ใส่ข้อความดั้งเดิมในกล่องทางซ้าย

เลือกว่าคุณต้องการแปลงเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ จากนั้นกด “แปลง”ลำดับขีดแบบเคลื่อนไหวได้สำหรับอักษรภาษาจีน สร้างกระดาษเขียนสำหรับฝึกภาษาจีนของคุณเอง เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนลดภาษาจีน แปลงอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นฮันกึล ภาษาจีนพินอิน อักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบคาตากานะ คำเรียกคนในครอบครัวภาษาจีน รูปภาพลำดับขีดภาษาจีน เครื่องมือบอกว่าข้อความเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ เครื่องมือนับอักษรภาษาจีน ปีนักษัตรจีน การแปลงตัวเลขอารบิก/อักษรภาษาจีน หาชื่อภาษาจีนของคุณ แปลงภาษาจีนตัวเต็ม/ภาษาจีนตัวย่อ สร้างรูปภาพจากข้อความ รูปภาพ 200 รูปล่าสุด แผ่นฝึกเขียนภาษาจีนที่สร้างแล้ว การแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน การแปลงยูนิโคด การแปลงพินอินแบบมีตัวเลขกำกับ/พินอินแบบมีโทนเสียงกำกับ เครื่องมือภาษากวางตุ้ง ตัวอักษรภาษาจีนเป็น Cyrillic เกี่ยวกับเครื่องมือแปลงภาษาจีน อ่านข้อความภาษาจีน การแปลง Wade Giles เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาจีน การแปลงซับไตเติลภาษาจีน ค้นหาธงเป็นภาษาจีนด้วยอิโมจิ การค้นหาคำตรงข้ามภาษาจีน การค้นภาษาจีน Chengyu

Copyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.