เครื่องมือภาษาจีนแบบย่อนี้ใช้อย่างไร?
เครื่องมือภาษาจีนนี้ช่วยแปลงภาษาจีนจากภาษาจีนแบบเต็มเป็นแบบย่อหรือแบบย่อเป็นแบบเต็ม เครื่องมือนี้สามารถแปลงข้อความภาษาจีนจำนวนมากในคราวเดียวและจะคงการเว้นวรรคแบบเดิมไว้ หากคุณต้องการทำให้กล่องใหญ่ขึ้นโปรดดึงที่มุม โดยทั่วไปแล้วภาษาจีนแบบย่อใช้ในจีน(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และภาษาจีนแบบเต็มจะใช้ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและในไต้หวันและฮ่องกง

วิธีใช้งานเครื่องมือนี้ทีละขั้นตอน:

1. ใส่ข้อความดั้งเดิมในกล่องทางซ้าย

เลือกว่าคุณต้องการแปลงเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ จากนั้นกด “แปลง”
Copyright © 2012-2019 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.