แปลงภาษาจีนตัวเต็ม/ภาษาจีนตัวย่อ


เครื่องมือภาษาจีนแบบย่อนี้ใช้อย่างไร?

เครื่องมือภาษาจีนนี้ช่วยแปลงภาษาจีนจากภาษาจีนแบบเต็มเป็นแบบย่อหรือแบบย่อเป็นแบบเต็ม เครื่องมือนี้สามารถแปลงข้อความภาษาจีนจำนวนมากในคราวเดียวและจะคงการเว้นวรรคแบบเดิมไว้ หากคุณต้องการทำให้กล่องใหญ่ขึ้นโปรดดึงที่มุม โดยทั่วไปแล้วภาษาจีนแบบย่อใช้ในจีน(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และภาษาจีนแบบเต็มจะใช้ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและในไต้หวันและฮ่องกง

วิธีใช้งานเครื่องมือนี้ทีละขั้นตอน:

1. ใส่ข้อความดั้งเดิมในกล่องทางซ้าย

2. เลือกว่าคุณต้องการแปลงเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ จากนั้นกด “แปลง”

3. คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มีข้อความภาษาจีนในกล่องด้านขวา เครื่องมือนี้สามารถแปลงตัวอักษรภาษาจีนทั้งแบบย่อและแบบเต็มได้นับร้อยพันตัวในคราวเดียว

 

เครื่องมือภาษาจีนนี้ช่วยแปลงภาษาจีนจากภาษาจีนแบบเต็มเป็นแบบย่อหรือแบบย่อเป็นแบบเต็ม เครื่องมือนี้สามารถแปลงข้อความภาษาจีนจำนวนมากในคราวเดียวและจะคงการเว้นวรรคแบบเดิมไว้ หากคุณต้องการทำให้กล่องใหญ่ขึ้นโปรดดึงที่มุม โดยทั่วไปแล้วภาษาจีนแบบย่อใช้ในจีน(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และภาษาจีนแบบเต็มจะใช้ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและในไต้หวันและฮ่องกง

วิธีใช้งานเครื่องมือนี้ทีละขั้นตอน:

1. ใส่ข้อความดั้งเดิมในกล่องทางซ้าย

2. เลือกว่าคุณต้องการแปลงเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ จากนั้นกด “แปลง”

3. คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มีข้อความภาษาจีนในกล่องด้านขวา เครื่องมือนี้สามารถแปลงตัวอักษรภาษาจีนทั้งแบบย่อและแบบเต็มได้นับร้อยพันตัวในคราวเดียว

 

Other pages and resources

You may also be interested in: