เครื่องมือค้นหาลำดับขีด


วิธีการสร้างการค้นหาคำด้วยลำดับขีดภาษาจีน

เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การหาคำ" ด้วยลำดับขีดภาษาจีนที่ยากมาก เพียงกรอกอักษรที่คุณต้องการตามด้วยการเว้นวรรคและเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ คุณสามารถเรียงการหาคำภาษาจีนจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และตามแนวทแยง (ขึ้นและลง) ดังนั้นหากตัวอักษรมีทั้งหมด 7 ขีด มันก็จะแสดงใน 7 ช่อง และยังมีกระดาษเฉลยคำตอบแยกซึ่งจะเน้นคำตอบด้วยสีต่าง ๆ 


 

เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การหาคำ" ด้วยลำดับขีดภาษาจีนที่ยากมาก เพียงกรอกอักษรที่คุณต้องการตามด้วยการเว้นวรรคและเลือกขนาดตารางที่คุณต้องการ คุณสามารถเรียงการหาคำภาษาจีนจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และตามแนวทแยง (ขึ้นและลง) ดังนั้นหากตัวอักษรมีทั้งหมด 7 ขีด มันก็จะแสดงใน 7 ช่อง และยังมีกระดาษเฉลยคำตอบแยกซึ่งจะเน้นคำตอบด้วยสีต่าง ๆ 


 

Other pages and resources

You may also be interested in: