ลำดับขีดแบบเคลื่อนไหวได้สำหรับอักษรภาษาจีน

Please wait while this loads. It shouldn't take too long

อนิเมชันลำดับขีดภาษาจีน

นี่เป็นเครื่องมือในการหาลำดับขีดของภาษาจีน

ใส่ข้อความและคุณจะสามารดูลำดับขีดทั้งหมดของตัวอักษร เพียงใส่ตัวอักษรภาษาจีนในกล่องทางซ้ายมือ จากนั้นคุณสามารถดูลำดับขีดของแต่ละตัวอักษรได้ทางขวามือ เมื่อคุณใส่ตัวอักษรลงไป จะมีให้เลือกแบบดู 1-ต่อ-1(แยกแต่ละตัวอักษร) หรือ ดูทั้งหมดในคราวเดียว หากคุณเลือกให้แสดงแบบแยกแต่ละตัวอักษร เครื่องมือนี้จะแสดงตัวอักษรทีละตัว จากนั้นจะหยุด/เริ่มใหม่ ทำให้คุณสามารถดูได้ชัดเจนขึ้น สำหรับการแสดงลำดับขีดทั้งหมดในเวลาเดียวกันคุณจะเห็นลำดับขีดพร้อม ๆ กันและคุณยังสามารถเลือกความเร็วในการแสดงลำดับขีดและเลือกสีลำดับขีดและสีพื้นหลัง หากคุณคลิกที่รูปภาพ คุณจะเห็นขนาดใหญ่ขึ้น

 ตัวอักษรที่ไม่มีลำดับขีดจะแสดงเป็นกล่องสีน้ำเงิน หากคุณใส่ข้อความภาษาจีนหลายตัวอักษรในคราวเดียวอาจจะต้องใช้เวลาโหลดสักพัก

นี่เป็นเครื่องมือในการหาลำดับขีดของภาษาจีน

ใส่ข้อความและคุณจะสามารดูลำดับขีดทั้งหมดของตัวอักษร เพียงใส่ตัวอักษรภาษาจีนในกล่องทางซ้ายมือ จากนั้นคุณสามารถดูลำดับขีดของแต่ละตัวอักษรได้ทางขวามือ เมื่อคุณใส่ตัวอักษรลงไป จะมีให้เลือกแบบดู 1-ต่อ-1(แยกแต่ละตัวอักษร) หรือ ดูทั้งหมดในคราวเดียว หากคุณเลือกให้แสดงแบบแยกแต่ละตัวอักษร เครื่องมือนี้จะแสดงตัวอักษรทีละตัว จากนั้นจะหยุด/เริ่มใหม่ ทำให้คุณสามารถดูได้ชัดเจนขึ้น สำหรับการแสดงลำดับขีดทั้งหมดในเวลาเดียวกันคุณจะเห็นลำดับขีดพร้อม ๆ กันและคุณยังสามารถเลือกความเร็วในการแสดงลำดับขีดและเลือกสีลำดับขีดและสีพื้นหลัง หากคุณคลิกที่รูปภาพ คุณจะเห็นขนาดใหญ่ขึ้น

 ตัวอักษรที่ไม่มีลำดับขีดจะแสดงเป็นกล่องสีน้ำเงิน หากคุณใส่ข้อความภาษาจีนหลายตัวอักษรในคราวเดียวอาจจะต้องใช้เวลาโหลดสักพัก

Other pages and resources

You may also be interested in: