การแปลงพินอินแบบมีตัวเลขกำกับ/พินอินแบบมีโทนเสียงกำกับ

เครื่องมือเรียนภาษาจีนนี้ใช้อย่างไร?

เครื่องมือนี้แปลงพินอินจาก han4 zi4 เป็น hàn zì และจาก hàn zì เป็น han4 zi4 คุณสามารถใส่พินอินที่คุณต้องการแปลงในกล่องทางด้านซ้ายจากนั้นเลือกตัวเลือกด้านล่าง

เครื่องมือนี้แปลงพินอินจาก han4 zi4 เป็น hàn zì และจาก hàn zì เป็น han4 zi4 คุณสามารถใส่พินอินที่คุณต้องการแปลงในกล่องทางด้านซ้ายจากนั้นเลือกตัวเลือกด้านล่าง

Other pages and resources

You may also be interested in: