เครื่องมือเรียนภาษาจีนแมนดารินนี้ให้คุณใส่ข้อความภาษาจีนลงไปและฟังการอ่านออกเสียง โดยคุณจะต้องใส่ข้อความภาษาจีน (แบบดั้งเดิมหรือแบบย่อ) ลงไปในกล่องด้านซ้ายและกด play จากนั้นในช่องด้านขวาคุณจะได้ยินว่าข้อความนั้นอ่านออกเสียงอย่างไร คุณสามารถกรอกทั้งข้อความลงไปในกล่องด้านซ้าย คุณสามารถเริ่ม/หยุดได้ตลอดเวลา ทุก ๆ ครั้งที่มีการอ่านออกเสียงแต่ละคำ ระบบจะเน้นคำนั้น หากตัวอักษรตัวใดไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเสียงของเรา คำนั้นจะถูกเน้นเป็นสีน้ำเงิน นี่เป็นเครื่องมือภาษาจีนที่ที่เรียบง่ายและมีเสียงพูดภาษาจีนแมนดารินด้วยเสียงผู้หญิง เรายังมีเครื่องมือแบบเดียวกันในภาษากวางตุ้ง

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.