Teks Bahasa Cina Dibaca dengan Kuat

Alat pembelajaran bahasa Mandarin ini membolehkan anda memasukkan teks bahasa Cina dan mendengarnya dibaca dengan kuat. Anda meletakkan teks Cina (dalam bahasa Cina tradisional atau ringkas) dalam kotak kiri kemudian tekan main dan dalam kotak kanan anda akan mendengar teks itu disebut. Seluruh teks boleh dimasukkan ke dalam kotak kiri. Anda boleh mula/berhenti pada bila-bila masa. Setiap kali aksara itu dibaca maka ia akan ditonjolkan. Jika aksara itu tiada dalam pangkalan data bunyi kami, maka ia akan diserlahkan dengan warna biru. Ia adalah alat Cina yang sangat mudah dan ini mempunyai suara Mandarin wanita. Kami juga mempunyai alat ini untuk Kantonis

Alat pembelajaran bahasa Mandarin ini membolehkan anda memasukkan teks bahasa Cina dan mendengarnya dibaca dengan kuat. Anda meletakkan teks Cina (dalam bahasa Cina tradisional atau ringkas) dalam kotak kiri kemudian tekan main dan dalam kotak kanan anda akan mendengar teks itu disebut. Seluruh teks boleh dimasukkan ke dalam kotak kiri. Anda boleh mula/berhenti pada bila-bila masa. Setiap kali aksara itu dibaca maka ia akan ditonjolkan. Jika aksara itu tiada dalam pangkalan data bunyi kami, maka ia akan diserlahkan dengan warna biru. Ia adalah alat Cina yang sangat mudah dan ini mempunyai suara Mandarin wanita. Kami juga mempunyai alat ini untuk Kantonis

Other pages and resources

You may also be interested in: