Alat ini adalah untuk menukar bahasa Cina kepada Wade-Giles, kami juga mempunyai Cina ke Zhuyin dan Cina ke pinyin. Anda boleh memasukkan bahasa Cina dalam kotak sebelah kiri dan melihat apa yang terdapat dalam sistem Wade-Giles. Anda juga boleh menukar hanyu pinyin kepada Wade-Giles dan Wade-Giles kepada pinyin. Wade-Giles ialah salah satu Romanisasi bahasa Cina terawal untuk penutur bukan Cina pada Abad ke-19. Beberapa contoh Wade-Giles lwn. pinyin ialah: Pei-ching lwn Beijing, Kuang Chou lwn Guangzhou, chungkuo lwn Zhongguo.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.