To narzędzie służy do konwersji chińskiego na Wade-Giles. Posiadamy również konwertery Chiński na Zhuyin oraz Chiński na pinyin. Możesz wprowadzić chiński tekst w polu po lewej stronie i zobaczyć, jak będzie on zapisany w systemie Wade-Giles. Możesz również przekonwertować hanyu pinyin do Wade-Giles oraz Wade-Giles do pinyin. Wade-Giles to jeden z najstarszych romanizacji języka chińskiego dla obcokrajowców pochodząca z XIX wieku. Niektóre przykłady Wade-Giles vs. pinyin to: Pei-ching vs. Beijing, Kuang Chou vs. Guangzhou, chungkuo vs. Zhongguo.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.