Jak poszukać chengyu?

Wprowadź znak lub znaki w wyszukiwarce i kliknij "szukaj". Jeśli wiesz, jak się zaczyna lub jak się kończy twoje chengyu, możesz również szukać według konkretnego polecenia (np. pierwszy znak lub czwarty znak), aby zobaczyć tylko te chińskie idiomy, które posiadają te konkretne znaki w określonym miejscu. Możesz wyświetlić chengyu i ich definicję w uproszczonym lub tradycyjnym chińskim. Po wygenerowaniu listy chengyu, jeśli klikniesz na któreś z nich, zobaczysz więcej informacji oraz definicje (po chińsku). W tej chwili nie posiadamy angielskich definicji chengyu. Możesz również kliknąć w określone chengyu, aby zobaczyć kolejność jego pociągnięć.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.