Narzędzie do Konwersji Chińskiego na Hangul

To narzędzie pozwala przekonwertować chińskie znaki lub pinyin na Hangul. W lewym polu wprowadź chińskie znaki (uproszczony lub tradycyjny chiński), a następnie wybierz, jak chcesz, żeby narzędzie je przekonwertowało. Pierwszą możliwością jest wyświetlenie ich w Hangulu, drugą - wyświetlenie Hangulu z chińskimi tonami, trzecią - wyświetlenie chińskich znaków z Hangulem w nawiasie. Czwartą opcją jest wyświetlenie chińskich znaków z Hangulem w nawiasie i z numerem chińskiego tonu. Piątą opcją jest pokazanie chińskich znaków z Hangulem poniżej, a szóstą możliwością będzie wyświetlenie chińskich znaków z Hangulem poniżej i zaznaczeniem tonów. Narzędzia tego można również użyć do konwersji hanyu pinyin na Hangul. Przykładem mogą być znaki 汉字, które w Hangulu wyglądałyby tak: 한 쯔

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.