Denna app kan användas för att konvertera kinesiska till Wade-Giles, vi har också Kinesiska till Zhuyin och Kinesiska till pinyin. Du kan skriva in din kinesiska i den vänstra rutan och ta reda på vad den skulle vara i Wade-Giles-systemet.

Du kan också använda den här appen för att konvertera hanyu pinyin till Wade-Giles och Wade-Giles till pinyin.

Wade-Giles är en av de tidigaste romaniseringarna av kinesiska för icke-kinesisktalande på 1800-talet. Wade-Giles utvecklades av Thomas Wade 1859 och modifierades senare av Herbert A. Giles 1892. Systemet användes i stor utsträckning i den engelskspråkiga världen fram till mitten av 1900-talet, då det ersattes av pinyin. Wade-Giles används fortfarande i vissa publikationer idag, särskilt i Taiwan.

Wade-Giles är baserat på Pekingdialekten av mandarin-kinesiskan, och som sådan använder det samma tecken som pinyin. De två systemen representerar dock dessa tecken på olika sätt. I Wade-Giles skrivs till exempel tecknet för "capital" som "pei3-ching1", medan det på pinyin skrivs som "běijīng". Andra exempel på Wade-Giles kontra pinyin är: Kuang Chou vs. Guangzhou, chungkuo vs. Zhongguo.

Denna app hjälper dig att konvertera mellan Wade-Giles och pinyin, så att du kan läsa och skriva kinesiska tecken i båda systemen.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.