Hur skapar man en ordsökning i kinesisk slagordning?

Den här nya arbetsbladgeneratorn skapar svåra "ordsökningar" som följer den ordning som används för att skriva kinesiska tecken. Det nya verktyget kan skapa olika ordsökningar beroende på svårighetsgrad. På grund av den grundläggande svårighetsgraden och slagordningen är det osannolikt att ordsökningar i slagordning skulle vara lämpliga för kompletta nybörjare. 

För att komma igång skriver du in de tecken som du vill ha följt av ett mellanslag. Därefter väljer du vilken storlek på rutnätet du vill ha. Du kan ordna de kinesiska ordsökningarna uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). På så sätt kommer tecknet, om det har 7 streck, att visas över 7 rutor. Du kan också skapa ett separat svarsblad som markerar svaren i olika färger.

Den här resursen gör det till en rolig lek att lära sig kinesiska! Den kan också användas av eleverna på egen hand - de kan markera sina vunna svar mot ett svarsblad. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.