Ako vytvoriť čínske vyhľadávanie slov v poradí ťahov?

Tento nový generátor pracovných listov vytvára náročné "slovné úlohy", ktoré sa riadia poradím ťahov pri písaní čínskych znakov. Tento nový nástroj dokáže vytvoriť rôzne slovné úlohy v závislosti od úrovne náročnosti. Vzhľadom na základnú úroveň obtiažnosti a poradie ťahov je nepravdepodobné, že by vyhľadávanie slov podľa poradia ťahov bolo vhodné pre úplných začiatočníkov. 

Ak chcete začať, zadajte požadované znaky, za ktorými nasleduje medzera. Potom vyberte požadovanú veľkosť mriežky. Vyhľadávanie čínskych slov môžete zoradiť zhora nadol, zľava doprava a diagonálne (hore a dole). Ak má teda znak 7 ťahov, zobrazí sa cez 7 štvorcov. Môžete tiež vytvoriť samostatný hárok s odpoveďami, ktorý zvýrazní odpovede rôznymi farbami.

Táto pomôcka premení učenie čínštiny na zábavnú hru! Môžu ho používať aj žiaci samostatne - môžu si vyznačiť svoje vyhraté odpovede oproti odpoveďovému hárku. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.