Ako premeniť čísla slov na čínske čísla

Tento zdroj vám umožňuje premeniť anglické čísla na čínske čísla. Napríklad zo štyridsaťpäť miliónov šesťtisíc stodvadsaťdva sa stane 四千五百万六千一百二十二. Tento nástroj môžete použiť aj opačne a premeniť čínske čísla na anglické slovné čísla.

Pri premene čínskych čísel na anglické slovné čísla sú k dispozícii dve možnosti.

Ak vyberiete možnosť "bez a", potom vám stránka 四千五百万六千一百二十二 poskytne štyridsaťpäť miliónov šesťtisíc stodvadsaťdva.

Ak vyberiete možnosť "Zobraziť a", zobrazí sa vám štyridsaťpäť miliónov šesťtisíc stodvadsaťdva.

Táto aplikácia na prevod čísel z čínštiny do slovenčiny funguje pre veľké čísla až do miliardy!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.