Ako vytvoriť čínske pracovné listy na vyplnenie medzier?

Tento zdroj je určený na pomoc študentom pri učení a precvičovaní čínštiny prostredníctvom vyplňovania medzier v pracovných listoch. Možno ho použiť na výučbu a hodnotenie slovnej zásoby, gramatiky a štruktúry viet. Môže sa tiež použiť ako hodnotiaci nástroj na zisťovanie porozumenia študentov. Tento zdroj je užitočný pre študentov čínštiny všetkých úrovní.

Vložte text a kliknite na slová, ktoré majú študenti doplniť. Vybrané slová sa zobrazia na konci. Ak študenti vypĺňajú viac ako jeden znak na každé miesto, môžete si vybrať, či chcete, aby boli odpovede zakódované, takže študenti musia odpovede odšifrovať a potom nájsť správne miesto na vyplnenie medzery. Takto si študenti precvičia odšifrovanie slov aj hľadanie správneho miesta na vyplnenie medzery. Pracovné listy na vyplnenie medzier sa používajú len v prípadoch, keď má každé miesto konkrétnu (správnu) odpoveď. Ak neexistuje správna odpoveď, máme iné pracovné listy, ktoré môžete vytvoriť. 

Môžete si vybrať čínske písmo a veľkosť textu, ako aj názov pracovného listu. Vytvorený pracovný list na výučbu čínštiny bude pripravený na vytlačenie. Pri tlači si môžete vybrať, koľko pracovných listov chcete mať bez odpovedí, ako aj koľko chcete mať s odpoveďami. Na pracovných listoch s odpoveďami sa zobrazí medzera vyplnená správnym slovom a bude podčiarknutá.

Príklady na vyplnenie medzier:

我有一只猫.  

stáva sa

我 __-一只猫  (有)

Ak ste chceli vybrať viac ako jednu odpoveď:

我有一只猫。他的名字是珀西。

Prípadne

我 ______ 一只猫。他 ___ 名字叫珀西。( 的, 有) 

Ak by ste to chceli urobiť ešte pokročilejšie, napríklad:

我有一只猫。他的名字是珀西。珀西的皮毛是棕色的。

ktorý sa stane

我 ______ 一只猫。他 ___ 名字叫珀西。珀西的皮毛是___。 ( 的, 棕色的, 有)

Akonáhle si vytlačíte pracovný list Vyplň medzery v čínštine, môžu vaši žiaci hneď začať s precvičovaním! Môžete dokonca nechať študentov, aby si sami označili svoju prácu – s týmito pracovnými listami si študenti môžu skontrolovať svoje odpovede pomocou odpoveďového hárku.

Takisto je možné použiť vytvorené pracovné listy tak, aby si študenti mohli skontrolovať svoje vlastné odpovede pomocou odpoveďového hárku.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.