Kako ustvariti kitajske delovne liste za zapolnitev vrzeli?

To gradivo je namenjeno učencem za učenje in vadbo kitajščine z zapolnjevanjem vrzeli v delovnih listih. Uporablja se lahko za poučevanje in ocenjevanje besedišča, slovnice in stavčne strukture. Uporablja se lahko tudi kot orodje za ocenjevanje, s katerim se meri razumevanje učencev. To gradivo je v pomoč učencem kitajščine na vseh ravneh.

Vnesite besedilo in kliknite na besede, ki naj jih učenci dopolnijo. Izbrane besede se bodo pojavile na koncu. Če učenci na vsakem mestu zapolnjujejo več kot en znak, lahko izberete, ali želite, da so odgovori zakodirani, tako da morajo učenci odgovore razvozlati in nato poiskati pravilno mesto za zapolnitev vrzeli. Na ta način se učenci urijo tako v razvozlavanju besed kot tudi v iskanju pravilnega mesta za zapolnitev vrzeli. Delovne liste za zapolnitev vrzeli uporabljamo samo v primerih, ko je na vsakem mestu določen (pravilen) odgovor. Če ni pravilnega odgovora, imamo na voljo druge delovne liste, ki jih lahko ustvarite. 

Izberete lahko kitajsko pisavo in velikost besedila ter naslov delovnega lista. Ustvarjeni delovni list za učenje kitajščine bo pripravljen za tiskanje. Pri tiskanju lahko izberete, koliko delovnih listov želite imeti brez odgovorov in koliko z odgovori. Na delovnih listih z odgovori bo vrzel, ki je zapolnjena s pravilno besedo, prikazana in podčrtana.

Primeri zapolnitve vrzeli:

我有一只猫.  

prihaja

我 __-一只猫  (有)

Če ste želeli izbrati več kot en odgovor:

我有一只猫。他的名字是珀西。

predstavlja

我 ______ 一只猫。他 ___ 名字叫珀西。( 的, 有) 

Če bi ga želeli narediti še bolj naprednega, na primer:

我有一只猫。他的名字是珀西。珀西的皮毛是棕色的。

ki postane

我 ______ 一只猫。他 ___ 名字叫珀西。珀西的皮毛是___。 ( 的, 棕色的, 有)

Ko natisnete delovni list Zapolni vrzel v kitajščini lahko vaši učenci takoj začnejo vaditi! Učence lahko celo pripravite do tega, da sami označijo svoje delo – pri teh delovnih listih lahko učenci preverijo svoje odgovore s pomočjo lista za odgovore.

Tudi z ustvarjenimi delovnimi listi lahko učenci preverijo svoje odgovore s pomočjo lista za odgovore.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.