V čínskej periodickej tabuľke môžete vyhľadávať podľa atómového čísla, názvu prvku alebo symbolu (napr. He pre hélium). Čínska periodická tabuľka je k dispozícii v zjednodušenej a tradičnej čínštine. Toto vyhľadávanie vám tiež umožní zobraziť poradie ťahov jednotlivých symbolov v čínskej periodickej tabuľke.

Čínska periodická tabuľka je usporiadaná podľa atómového čísla, pričom prvky sú zoradené zľava doprava a zhora nadol podľa rastúceho atómového čísla. Lantanoidy a aktinoidy sú zobrazené samostatne v dolnej časti tabuľky, zatiaľ čo transaktinidové prvky sú zobrazené v samostatnom riadku nad aktinoidmi.

Čínska periodická tabuľka je skvelým zdrojom informácií o chemických prvkoch. Môžete v nej vyhľadať symboly a názvy prvkov, ako aj ich atómové čísla a kategórie. Môžete si tiež zobraziť poradie ťahov jednotlivých symbolov v tabuľke.

Je to skvelý zdroj informácií pre študentov chémie a pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o prvkoch a zároveň študujú čínštinu. 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.