Ķīniešu periodiskā tabula

Ķīniešu periodiskajā tabulā var meklēt pēc atomu skaita, elementa nosaukuma vai simbola (piemēram, He - hēlijs). Ķīniešu periodiskā tabula ir pieejama vienkāršotā un tradicionālajā ķīniešu valodā. Šī meklēšana ļaus jums arī apskatīt katra simbola insulta secību ķīniešu periodiskajā tabulā.

Ķīniešu periodiskā tabula ir sakārtota pēc atomu skaita, un elementi ir sakārtoti no kreisās puses pa labi un no augšas uz leju, palielinoties atomu skaitlim. Lantanīdi un aktinīdi ir parādīti atsevišķi tabulas apakšā, bet transaktīnoīdu elementi ir parādīti atsevišķā rindā virs aktinīdiem.

Ķīniešu periodiskā tabula ir lielisks informācijas avots, lai atrastu informāciju par ķīmiskajiem elementiem. To var izmantot, lai meklētu elementu simbolus un nosaukumus, kā arī to atomskaitļus un kategorijas. Varat arī apskatīt katra simbola insulta secību tabulā.

Šis ir lielisks resurss ķīmijas studentiem un ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par elementiem, vienlaikus mācoties ķīniešu valodu. 

Ķīniešu periodiskajā tabulā var meklēt pēc atomu skaita, elementa nosaukuma vai simbola (piemēram, He - hēlijs). Ķīniešu periodiskā tabula ir pieejama vienkāršotā un tradicionālajā ķīniešu valodā. Šī meklēšana ļaus jums arī apskatīt katra simbola insulta secību ķīniešu periodiskajā tabulā.

Ķīniešu periodiskā tabula ir sakārtota pēc atomu skaita, un elementi ir sakārtoti no kreisās puses pa labi un no augšas uz leju, palielinoties atomu skaitlim. Lantanīdi un aktinīdi ir parādīti atsevišķi tabulas apakšā, bet transaktīnoīdu elementi ir parādīti atsevišķā rindā virs aktinīdiem.

Ķīniešu periodiskā tabula ir lielisks informācijas avots, lai atrastu informāciju par ķīmiskajiem elementiem. To var izmantot, lai meklētu elementu simbolus un nosaukumus, kā arī to atomskaitļus un kategorijas. Varat arī apskatīt katra simbola insulta secību tabulā.

Šis ir lielisks resurss ķīmijas studentiem un ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par elementiem, vienlaikus mācoties ķīniešu valodu. 

Other pages and resources

You may also be interested in: