คุณสามารถค้นหาตารางธาตุภาษาจีนได้ด้วยเลขอะตอม ชื่อภาษาอังกฤษ หรือสัญลักษณ์ เช่น He สำหรับ Helium) ตารางธาตุภาษาจีนมีทั้งภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.