ตารางธาตุภาษาจีน

คุณสามารถค้นหาตารางธาตุภาษาจีนได้ด้วยเลขอะตอม ชื่อภาษาอังกฤษ หรือสัญลักษณ์ เช่น He สำหรับ Helium) ตารางธาตุภาษาจีนมีทั้งภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

คุณสามารถค้นหาตารางธาตุภาษาจีนได้ด้วยเลขอะตอม ชื่อภาษาอังกฤษ หรือสัญลักษณ์ เช่น He สำหรับ Helium) ตารางธาตุภาษาจีนมีทั้งภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม

Other pages and resources

You may also be interested in: