Šo programmu varat izmantot, lai mainītu ķīniešu teksta orientāciju. Tā ir noderīga, ja vēlaties mainīt ķīniešu teksta attēlojumu ekrānā vai ja nepieciešams mainīt ķīniešu teksta orientāciju dokumentā.

Šo lietotni ir viegli lietot un tā ir ļoti ērta, ja nepieciešams ātri mainīt ķīniešu teksta virzienu vai eksportēt to kā attēlu vai PDF failu.

Ir pieejamas trīs opcijas, jūs varat mainīt tekstu no kreisās puses uz labo:

1) no labās puses uz kreiso

2) no augšas uz leju (no kreisās uz labo)

3) no augšas uz leju (no labās puses uz kreiso)

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.