Du
->
->
->

Kinesiska släktingar är så förvirrande eftersom du måste förklara en relation och den rätta termen för den relationen visar i allmänhet exakt hur du är släkt med dem. Det finns inte något sådant som "mor- eller farförälder" eller "kusin", bara kusinen som är son till din mammas yngre bror som är biǎo xiōng om han/hon är äldre än du och biǎo dì om han/hon är yngre än du. 

Webbappen fungerar som ett släktträd. Börja med att välja dig själv. Välj sedan någon som är släkt med dig. Därefter väljer du någon som är släkt med den personen. Fortsätt tills du når fram till den person som du vill prata om.

Du kan också välja om de är äldre eller yngre än dig eftersom detta i vissa fall kan ändra släktnamnet, särskilt när det gäller släktingar som kusiner. Där det är möjligt kommer verktyget att ge både formella och informella alternativ. Det kommer att ge namnen med pinyin också.

För att ta reda på vad din mamma’s (äldre) bror kallas på kinesiska måste du välja Du - Mamma - Yngre bror. Det skulle då berätta för dig att  jiù fù används när du hänvisar till honom (din farbror) i en formell miljö, till exempel i en arbetssituation. Däremot används  jiù jiù jiù när du hänvisar till din mammas lillebror i en informell miljö, till exempel om du pratar med en vän om honom.

Om du vill ha fler instruktioner kan du också se vår video Vad kallar man släktingar på kinesiska? på Youtube.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.