Please wait while this loads. It shouldn't take too long
Animationer av kinesisk slagordning

Det här är en uppslagsapp som hjälper eleverna att söka efter animationer av kinesiska streckord. När du lär dig att skriva kinesiska är det mycket viktigt att lära dig den korrekta streckordningen för varje tecken. Det hjälper dig att komma ihåg hur du ska skriva dem korrekt. Det kommer också att hjälpa dig med tiden när du lär dig nya tecken med samma slagordning men med ytterligare delar eller radikaler. Genom att dela upp slagordningen i steg kan du se var du gör fel (och var du gör rätt!).

Skriv in kinesisk text och du får se alla streckordningarna för tecknen. Klistra bara in de kinesiska tecknen i den vänstra sidan och på den högra sidan kan du se en steg-för-steg-animation som beskriver slagordningen för varje tecken. 

När du lägger in tecknen finns det möjlighet att välja en efter en (enskilt) eller alla på en gång. Om du väljer display by individual kan du låta tecknen visas en i taget och sedan stoppa/starta så att du kan se tydligare. Alla på en gång då kommer teckensträckningsorderna att visas alla på en gång samtidigt.

Du kan också välja hastigheten för den kinesiska streckordningen och vilka färger som streckordningen visas i och bakgrunden. Om du klickar på bilden bör du kunna se en större version av den.

Alla tecken som vi inte har sträckordningen för kommer att visas som en blå ruta. Om du skriver in många hanzi på en gång kan det ta lite tid att ladda.





Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.