Đổi màu sắc tiếng Trung theo tông

Hướng dẫn cách đổi màu văn bản tiếng Trung theo tông

Nhập văn bản tiếng Hoa và văn bản sẽ thay đổi theo màu tông. Màu tông sẽ theo quy tắc sau: đỏ (tông thứ nhất), vàng (tông thứ hai), xanh lá (tông thứ ba), xanh biển (tông thứ tư), đen (tông trung lập). Với các ký tự có hơn một tông/cách phát âm, công cụ có thể sẽ không hiển thị đúng màu.

Nhập văn bản tiếng Hoa và văn bản sẽ thay đổi theo màu tông. Màu tông sẽ theo quy tắc sau: đỏ (tông thứ nhất), vàng (tông thứ hai), xanh lá (tông thứ ba), xanh biển (tông thứ tư), đen (tông trung lập). Với các ký tự có hơn một tông/cách phát âm, công cụ có thể sẽ không hiển thị đúng màu.

Other pages and resources

You may also be interested in: