Използвайте този ресурс, за да търсите бързо китайски антоними. Само с няколко кликвания ще можете да намерите противоположността на всяка дума на китайски език. Това е ценен инструмент за учениците, изучаващи чужди езици, както и за всички, на които се налага да общуват професионално на китайски език. Независимо дали търсите бърз начин да намерите правилната дума в китайския речник, или трябва да знаете антонима на определена дума за бизнес среща, този езиков ресурс ще ви помогне да свършите работата си бързо и ефективно.

Въведете традиционната или опростената китайска дума в полето и натиснете "търсене" и ще получите пинин и йероглифа като връзка. Щракнете върху йероглифа и той ще ви отведе до антонимите за тази дума. Антонимите (противоположностите) на тази дума на китайски език ще се появят по-долу. След това можете да видите традиционния китайски език или да потърсите реда на ударите на антонима.

Например:
Ако потърсите 长 (cháng), което означава дълъг, ще намерите 短 (duǎn), което означава къс.
А ако потърсите 饿 (è) със значение гладен, ще видите, че антонимът е 饱 (bǎo) със значение пълен.

Този конвертор работи и за по-дълги фрази и chengyu - четирисимволни китайски идиоми, за някои от които може да намери други chengyu като антоним. Това е полезно, ако искате да намерите противоположност на chengyu или когато искате да разберете какво може да означава друга фраза.

Пример в chengyu е:
凶多吉少 (xiōng duō jí shǎo) ще ви доведе до 吉星高照 (jí xīng gāo zhào)

Често е по-лесно да се запомнят думи или фрази в комплекти или по двойки (дълги и къси, гладни и пълни). С този ресурс учащите могат да търсят антоними (противоположности) за редица прилагателни, глаголи и съществителни. Този ресурс предоставя база данни с антоними за различни думи в различни категории. Той е безценен инструмент за учащите, които искат да подобрят речника си и да повишат разбирането си за значенията на думите. Ресурсът е полезен и за тези, които искат да надградят знанията си за китайските антоними, за да се подготвят за изпити като HSK.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.