Китайски символи:   0
Цифри или букви:   0
Общо:   0

Ако искате да разберете колко китайски йероглифа има в даден китайски текст, този полезен ресурс може да ви помогне. Просто въведете текста и той ще ви даде броя на символите на китайски език. Това може да бъде полезно, за да се уверите, че текстовете ви отговарят на определени изисквания, например когато ги изпращате за превод или печат. Опитайте!

Това уеб приложение може да се използва за преброяване на броя на буквите от латинската азбука, които се съдържат в китайски текст. Това е полезно, за да разберете каква част от текста е на друг език и каква - на китайски. Просто въведете текста в полето, за да започнете работа.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.