Số nguyên tử: 79
Biểu tượng: Au
Tên tiếng Anh: Gold
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Jīn
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.