Atomskaitlis: 79
Simbols: Au
Angļu valodas vārds: Gold
Ķīniešu valoda:
Piņjiņs: Jīn