Атомын дугаар: 79
Тэмдэг: Au
Англи нэр: Gold
Хятад хэл:
Пиньинь: Jīn