Numero atomico: 79
Simbolo: Au
Nome Inglese: Gold
Cinese:
Pinyin: Jīn