เลขอะตอม: 79
สัญลักษณ์: Au
ชื่อภาษาอังกฤษ: Gold
ภาษาจีน:
พินอิน: Jīn