เลขอะตอม: 79
สัญลักษณ์: Au
ชื่อภาษาอังกฤษ: Gold
ภาษาจีน:
พินอิน: Jīn
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.