Atom nömrəsi: 79
İşarə: Au
İngilis dilində adı: Gold
Çin:
Pinyin: Jīn
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.