Atom nömrəsi: 79
İşarə: Au
İngilis dilində adı: Gold
Çin:
Pinyin: Jīn