ატომური რიცხვი: 79
სიმბოლო: Au
ინგლისური სახელი: Gold
ჩინური:
პინიინი: Jīn
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.