Protonové číslo: 79
Symbol: Au
Anglické jméno: Gold
Čínský:
Pinyin: Jīn