Số nguyên tử: 69
Biểu tượng: Tm
Tên tiếng Anh: Thulium
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Diū
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.