Атомын дугаар: 69
Тэмдэг: Tm
Англи нэр: Thulium
Хятад хэл:
Пиньинь: Diū