เลขอะตอม: 69
สัญลักษณ์: Tm
ชื่อภาษาอังกฤษ: Thulium
ภาษาจีน:
พินอิน: Diū