Atom nömrəsi: 69
İşarə: Tm
İngilis dilində adı: Thulium
Çin:
Pinyin: Diū