คำ: 重言
พินอิน: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)