0
คำ: 长篇
พินอิน: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)