Palavra: 长篇
Pinyin: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)