სიტყვა: 长篇
პინიინი: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)