מילה: 长篇
פין-יין: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)