Số nguyên tử: 70
Biểu tượng: Yb
Tên tiếng Anh: Ytterbium
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.