เลขอะตอม: 70
สัญลักษณ์: Yb
ชื่อภาษาอังกฤษ: Ytterbium
ภาษาจีน:
พินอิน:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.